Subsidie zonnepanelen
Er is weer subsidie voor zonnepanelen. U kunt uw aanvraag voor subisidie digitaal indienen bij AgentschapNL via het e-loket.

 
 
  Home
Subsidie zonnepanelen
Nieuws zonnepanelen
Zonnepanelen in de praktijk
Zonnepanelen
Informatie over zonnepanelen
Archief
Subsidie zonnepanelen
 
 
       

Hoe was het ook alweer met de subsidie zonnepanelen in het verleden?
Kan ik subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers krijgen?
Voor 2011 is het budget voor de subsidieregeling voor de aanschaf van zonneboilers, micro-wkk en warmtepompen nog niet beschikbaar. Agentschap NL neemt wel aanvragen in behandeling, maar verleent nog geen subsidie. Op het moment dat de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het budget publiceert is ook bekend voor welke categorieën (zonneboilers, warmtepompen, lucht/water-warmtepompen en micro-wkk's) dit budget beschikbaar is. De minister komt naar verwachting voor de zomer met een besluit.
Als er een publicatie komt kunt u hierop vooruitlopend wel een aanvraag indienen, maar dit geeft geen garantie op subsidie. Wilt u zekerheid over de subsidie, dan adviseren we u op dit moment te wachten met investeren in een zonneboiler, micro-wkk of warmtepomp totdat u een subsidieverlening heeft ontvangen.
Het budget voor de subsidie voor zonnepanelen is op.

Duurzame warmte
De subsidie voor zonneboilers en warmtepompen maakt onderdeel uit van de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. NL Energie en Klimaat voert de regeling uit. Voor meer informatie over de subsidieregeling Duurzame warmte kunt u terecht bij NL Energie en Klimaat.

Subsidie zonnepanelen
De subsidie voor zonnepanelen maakt onderdeel uit van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). De SDE-ronde 2010 is gesloten op 1 november 2010. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen.


Subsidieregeling zonnepanelen

De Stichting Wij Willen Zon is geen commerciële instelling, maar heeft als doel zonne-energie in Nederland op grotere schaal van de grond te krijgen. Een initiatief omdat de afgelopen jaren de subsidieregeling voor zonne-energie ingewikkeld en snel overtekend was en blijkbaar veel mensen geďnteresseerd zijn in zonnepanelen op hun dak.

Minister Verhagen maakt uitrol van duurzame energie van zonnepanelen onmogelijk door aan de subsidieregeling voor duurzame energie een maximumbedrag te stellen van 15 ct per Kwh. Verhagen zegt dat hij de nieuwe regeling alleen wil richten op het “maken van meters”, met de goedkoopst mogelijke duurzame technieken. De techniek van zonnepanelen is nog niet zover ontwikkeld dat zij zonder subsidie uitkan.

Subsidie op zonnepanelen

‘Subsidie windmolens naar zonnepanelen’
Geld dat bestemt is voor de subsidie van windmolens moet worden gebruikt voor zonnepanelen. Dat bepleit het PvdA-Kamerlid Diederik Samsom. Voor beide regelingen is volgens het Kamerlid veel interesse.
72 miljoen voor subsidie van zonnepanelen
Van het geld dat was gereserveerd om deze kabinetsperiode tweeduizend megawatt aan windmolens op land te bouwen, wil Samsom 72 miljoen euro gebruiken voor subsidie voor zonnepanelen. Met dat geld kan veertig megawatt aan windmolens worden gebouwd en 25 megawatt aan zonnepanelen, omdat de kosten hoger zijn.


Subsidieregeling voor zonne-energie gaat van start: op=op
Overheid roept inwoners op gebruik te maken van de rijkssubsidie op zonnepanelen. Belangrijk is dat geďnteresseerden dan een offerte klaar hebben. De nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)) stelt particuliere woningbezitters in staat om te investeren in zonnepanelen.


Voorrang voor groene stroom op net
DEN HAAG - Groene stroom krijgt voorrang op het elektriciteitsnet. Dit staat in een wetsontwerp dat minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Netbeheerders moeten duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang transporteren. Als er meer stroom wordt geleverd dan het net op dat moment aankan, moet elektriciteit uit niet-duurzame bronnen voorrang verlenen. Zo moet de toegang van groene stroom altijd gewaarborgd zijn.
(c) ANP


Consumenten hebben vooral belangstelling voor zonnepanelen en minder voor zonneboilers. Belangrijke oorzaak is, dat ze de prijs van zonnepanelen en de subsidie aantrekkelijker vinden dan bij zonneboilers. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

De onderzochte consumenten staan in het algemeen behoorlijk positief tegenover zonne-energie, maar voor grootschalige toepassingen verwacht men er niet zo veel van. De Tweede Kamer praat vandaag over de subsidieregeling 2009 voor onder meer zonnepanelen.

Afgelopen jaar is overheidssubsidie beschikbaar gesteld voor zonnepanelen. Het gaat om installaties die passen bij particulieren of kleine bedrijven. Ook dit jaar komt hiervoor een subsidieregeling. De subsidie is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die de panelen opwekken. Dit kan voor eigen gebruik zijn, of voor teruglevering aan het elektriciteitsnet.

Afgelopen najaar ging een subsidieregeling voor zonneboilers van start. Hier is gekozen voor een aankoopsubsidie. Het meten van de precieze opbrengst aan warm water van een zonneboiler laat zich namelijk moeilijker meten.

Milieu Centraal hield het onderzoek onder 627 consumenten van haar Digipanel. Een kwart van de ondervraagden overweegt een zonnepaneel of zonneboiler aan te schaffen. Het aantal mensen dat zeker zonnepanelen wil kopen stijgt na het geven van extra informatie over de aanschafkosten en de subsidie. Het aantal mensen dat na het horen van deze bedragen een zonneboiler wil kopen, daalt juist.

Op de vraag hoe een dergelijke investering gefinancierd zou worden, geeft ongeveer de helft aan dit met spaargeld te doen, zes procent overweegt een extra hypotheek en zes procent een persoonlijke lening. Een vijfde van de consumenten denkt aan het leasen van een zonneboiler in plaats van deze te kopen.
Bron: http://www.milieucentraal.nl

Nieuwe ronde subsidie op zonnepanelen
27-3-2009
Vanaf 6 april kan er bij SenterNovem weer SDE-subsidie worden aangevraagd voor zonnepanelen. Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, reserveert voor 2009 88 miljoen euro. Dat is 5 miljoen meer dan vorig jaar. Er is dit jaar subsidie voor 20 Megawatt aan zonnepanelen. Die 20 Megawatt aan zonnecelinstallaties kosten samen 90 miljoen euro en hebben bij elkaar opgeteld een oppervlakte van 766 tennisvelden.

“De subsidie (SDE) krijg je niet voor het kopen van de zonnepanelen, maar is een vergoeding voor de groene stroom die je maakt”, legt Catelijne van de Moosdijk van SenterNovem uit. Subsidie aanvragers krijgen gegarandeerd 15 jaar lang een vergoeding voor hun groene stroom. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de stroomprijs en is zo gekozen dat de panelen zich na ongeveer 11 jaar hebben terugverdiend. Zonnepanelen gaan daarna nog jaren mee. De meeste fabrikanten geven een garantie van 25 jaar.
http://www.senternovem.nl

Grote zonnepanelen
De subsidie is dit jaar ook voor grotere zonnepanelen. In 2009 is er subsidie voor installaties met een vermogen tussen 0,601 Kilowatt en 100 Kilowatt. In 2008 was dit nog max. 3,5 Kilowatt. Er is 62 miljoen euro beschikbaar voor panelen met een vermogen tussen de 0.601 en de 15 Kilowatt. Daarnaast is er 26 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen van tussen de 15 en de 100 kilowatt. De laatste categorie is vooral interessant voor ondernemers. Installaties van 100 Kilowatt zijn bijna net zo groot als 4 tennisvelden.
http://www.senternovem.nl

Hoe en waar krijg ik subsidie voor zonneboilers en zonnepanelen?
U kunt tot 2011 subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen (voor het verwarmen van tapwater). Voor de aanschaf van zonnepanelen (opwekking elektriciteit) kunt u tot en met 30 oktober 2009 subsidie krijgen.

Subsidie op zonnepanelen komt terug

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt hoogstwaarschijnlijk terug. Ook komt er mogelijk een extra belasting op lawaaiige brommers en vieze trucks.

Dat melden Haagse bronnen. Deze maatregelen zouden nodig zijn om de kabinetsdoelstelling om 20 procent van de energie duurzaam op te wekken in 2020 te kunnen halen.

Terugverdienen zonnepanelen binnen bereik

Een set zonnepanelen met subsidie kan net worden terugverdiend binnen de levensduur. Een zonneboiler kan wellicht veel sneller worden terugverdiend. Dit blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Dat er subsidie komt op zonnepanelen en zonneboilers is al bekend sinds Prinsjesdag. In het tv-programma Llinke soep tv liet minister Cramer van VROM onlangs weten hoeveel subsidie dat kan worden. Ze denkt aan 16 tot 20 procent van de aankoopprijs.

Zonnepanelen moeten zelf worden betaald, maakt minister Cramer duidelijk. "Maar de onrendabele top, wat dan echt te duur is, dat betalen wij. Dat is in de orde van grootte van een vijfde van het totale bedrag, misschien een zesde", zei de minister. Deze onrendabele top is het bedrag dat voor de aankoop nodig is en ondanks de opbrengst van de panelen niet terugverdiend kan worden.

Zonnepanelen
Een set zonnepanelen kost zo'n 3.000 euro. Jaarlijks brengt een set zo'n 100 euro op aan stroom, maar dat hangt ook af van het vermogen van de panelen. De levensduur van een set is 25 jaar. Milieu Centraal becijfert dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (600 euro dus) ervoor zorgt dat de koper in elk geval helemaal uit zijn aankoopkosten komt.

In de praktijk bestaan voorbeelden van zonnepanelen die langer meegaan dan 25 jaar. Ze leveren dus elk jaar dat ze langer functioneren geld op door de besparing op de elektriciteitsrekening. Wanneer de energieprijs stijgt, of de panelen goedkoper worden, komen de kopers sneller uit de kosten en gaan de panelen eerder geld opbrengen.

Markt
Minister Cramer mikt op een gunstige aanschafprijs. "Wat we willen is zorgen dat de markt, dus de producenten van de zonnepanelen en de zonneboilers actief aan de slag gaan om ze goedkoper te maken. We willen dat de subsidie er in 2015 helemaal van af kan."

Zonneboiler
Een zonneboiler kost op dit moment tussen de 2000 en 3650 euro. Jaarlijks bespaart het apparaat zo'n 115 euro op de gasrekening. De levensduur van een zonneboiler is 20 jaar. Milieu Centraal becijfert dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (tussen de 400 en 730 euro) in het meest gunstige geval kan zorgen voor een terugverdientijd van 14 jaar. Het kan dus aantrekkelijker worden er een aan te schaffen.

Details
Tot nog toe geven sommige gemeenten en energiebedrijven al subsidie op zonneboilers en zonnepanelen. De details van de regeling van VROM worden nog bekend gemaakt, maar al wel duidelijk is dat hij gaat gelden voor 100.000 woningen.

Bron: APS, milieucentraal.nl


Nijmegen wil subsidie zonnepanelen

Naast een verplicht bedrag dat de energiebedrijven aan leveranciers van door zonnekracht opgewekte elektriciteit moeten geven, zou de overheid opnieuw een subsidieregeling moeten invoeren voor de aanschaf van zonnepanelen. Nijmegen heeft onlangs hierover brieven gestuurd aan het Ministeries van Economische Zaken en het Ministerie van VROM. De gemeente is dit jaar begonnen met het bevorderen van de toepassing van fotovoltaďsche zonnestroom. Onder leiding van oud-CDA kamerlid Ad Lansink gaat een Zonnekrachtteam zowel burgers als bedrijven motiveren om te investeren in zonnepanelen. Financiële prikkels zijn hierbij waarschijnlijk onmisbaar vanwege de hoge aanschafprijs van de panelen. Zowel uit voorbeelden in Frankrijk als in Duitsland is gebleken dat een terugleververgoeding nog meer zoden aan de dijk zet.
Bron: Het Financieele Dagblad, 6 augustus 2007

Subsidie op zonnepaneel

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt hoogstwaarschijnlijk terug. Ook komt er mogelijk een extra belasting op lawaaiige brommers en vieze trucks.

Dat melden Haagse bronnen. Deze maatregelen zouden nodig zijn om de kabinetsdoelstelling om 20 procent van de energie duurzaam op te wekken in 2020 te kunnen halen.

Weer subsidie op zonnepanelen?

Dus toch subsidie op zonnepanelen...?????

U heeft het vast gehoord op radio en TV.....er wordt gesproken over subsidie op zonnepanelen voor particulieren!! Wordt vervolgd......

Subsidie waterkracht. De subsidieregeling voor duurzame energie wordt uitgebreid. Ook waterkracht en grotere projecten met zonlicht komen straks voor steun in aanmerking.

Elektrisch rijden - Elektrisch vervoer

De elektrische auto.

De vloeibare batterij

Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Dubbel glas subsidie

Subsidie voor zonnepanelen

   
 
Deze domeinnaam is beschikbaar
© 010 Webdesign