Subsidie zonnepanelen
Er is weer subsidie voor zonnepanelen. U kunt uw aanvraag voor subisidie digitaal indienen bij AgentschapNL via het e-loket.

 
 
  Home
Subsidie zonnepanelen
Nieuws zonnepanelen
Zonnepanelen in de praktijk
Zonnepanelen
Informatie over zonnepanelen
Archief
Subsidie zonnepanelen
 
 
       


Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Brandgevaar door zonnepanelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor zonnepanelen die een (dak)brand kunnen veroorzaken. In Europa zijn circa 650.000 zonnepanelen geleverd in
de periode van augustus 2009 tot februari 2012. Er is vast komen te staan dat in deze zonnepanelen brand kan ontstaan.

Er zijn in het buitenland ten minste 15 gevallen gemeld van een (dak)brand. De brandgevaarlijke zonnepanelen zijn voor de elektrische aansluiting op de achterzijde voorzien van een zogeheten junction box, waarop de aanduiding Solexus en Alrack staat. Deze junction box kent een gebrekkige aansluiting van een kabel op de printplaat die tot elektrische vonken kan leiden, met het gevaar dat andere elementen smelten of in brand vliegen. De kans op brand neemt toe naarmate de zon sterker wordt (lente en zomer) en naarmate de zonnepanelen ouder worden.

De brandgevaarlijke zonnepanelen zijn van het merk Scheuten Solar model Multisol met de typenummers P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66.

Neem direct contact op met uw leverancier of installateur die het paneel/de panelen aan u heeft geleverd en/of bij u heeft geļnstalleerd!

Om brand te voorkomen dienen de zonnepanelen op een veilige manier buiten werking te worden gesteld. Dat kan door de betreffende schakelaar van de speciale groep in de meterkast uit te schakelen, de zekering te verwijderen en de zekeringkap terug te plaatsen. Is uw installatie via een converter en een stekker met het elektriciteitsnet verbonden, dan moet u dit doen door de stekkerverbinding los te nemen volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing. Indien uw installatie op een andere wijze is aangesloten dient u om veiligheidsredenen altijd een installateur in te schakelen.

Verricht nooit zelf technische handelingen en verwijder de zonnepanelen niet zelf, omdat er bij zonnepaneelsystemen altijd gevaar is voor een elektrische schok. De genoemde producten zijn door Scheuten Solar Systems BV verhandeld.


Zonnepanelen en brandgevaar
Er kan brand ontstaan in de aansluitdoos van zonnepanelen Scheuten Solar model Multisol met bepaalde typenummers die tussen augustus 2009 - februari 2012 zijn geleverd door Scheuten Solar Systems B.V. Het gaat om de typenummers P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66. De panelen zijn geleverd aan leveranciers, installateurs en mogelijk eindgebruikers van zonnepaneelinstallaties. Scheuten Solar Systems B.V. leverde in totaal 650.000 panelen. In Nederland zijn ongeveer 15.000 panelen geplaatst die brandgevaarlijk kunnen zijn.

De brand kan ontstaan in de aansluitdoos, de zogeheten junction box, die voor de elektrische aansluiting van de zonnepanelen zorgt. Ieder paneel heeft een junction box. Op de betreffende junction boxes staat de merknaam Alrack en type Solexus.


Brandgevaarlijke Zonnepanelen

Om welke producten gaat het precies?

De problemen zijn vastgesteld bij zonnepanelen die in de periode van augustus 2009 tot februari 2012 zijn geleverd. De zonnepanelen zijn van het merk Scheuten Solar model Multisol met de typenummers P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66. De junction box op de achterzijde van het paneel heeft een gebrekkige aansluiting van een kabel op de printplaat die tot elektrische vonken kan leiden, met het gevaar dat andere elementen smelten of in brand vliegen.

Alle regels en regelingen voor subsidie

Dubbel glas subsidie

Auto's op aardgas, rijden op aardgas

Subsidie voor zonnepanelen

   
 
Deze domeinnaam is beschikbaar
© 010 Webdesign